Enquesta APIC

2017

Alba Domingo il·lustradora
Català

Il·lustració per l’enquesta de l’Associació Professional d’il·lustradors de Catalunya sobre l’estat de la professió:

“S’hi dediquen igual homes i dones?

En introduir la variable gènere, ens trobem que en el cas dels homes, un grup important, el 40,6%, declara dedicar-se exclusivament a la il·lustració, mentre que en el grup de les dones aquest percentatge baixa fins el 27,35%. ”

Castellano

Ilustración para una encuesta de la Asociación Profesional de ilustradores de Cataluña que evalúa el estado de la profesión.

English

Illustration for a survey of the Association of illustrator from Catalunya about the state of the profession.