Premis Arnau de Palomar de narrativa breu i poesia (1989-2014)

2016

Català

Il·lustracions pel Quadern de divuglació cultural que recull els guanyadors dels Premis Arnau de Palomar de narrativa breu des de l’any 1989 fins el 2014. Publicat pel CERAP.

Castellano

Ilustraciones para el Cuaderno de divulgación cultural que recoge los ganadores de los Premios Arnau de Palomar de narrativa des del año 1989 hasta el 2014. Publicado por CERAP.

English

Illustrations for the cultural divulgation book that collects the winners of the Arnau de Palomar awards from 1989 to 2014. Published by CERAP.