Reflection

2018

Ex libris:
Inscripció que es col·loca en llibres per indicar-ne la propietat.