Il·lustració d'Alba Domingo il·lustradora

La mort digna il·lustrada

2018

Exposició col·lectiva titulada “La mort digna il·lustrada” organitzada per la DMD on 30 il·lustradors intentem trencar els estereotips sobre la mort. L’exposició és itinerant.