Alba Domingo il·lustradora

Newsletter

Estic preparant una newsletter plena de sorpreses! Ben aviat us explicaré detalladament com funciona, però per ara t’avanço que si t’apuntes rebràs:

 • Descomptes i promocions exclusives de la botiga online
 • Seràs el primer en saber quan faig un sorteig, per quasevol via, i si decideixes participar i estàs subscrit rebràs automàticament doble participació.
 • Rebràs no només notícies meves sino també informació interessant, inspiració i moltes coses més.
 • Per començar serà trimestral (excepte si hi ha algun sorteig pel mig, que avisaré al moment en què es faci) així que no et preocupis que no et bombardejaré de correus! I si en algun moment vols deixar de rebre els correus, et podras donar de baixa fàcilment.

T’animes?

Estoy preparando una newsletter llena de sorpresas! Pronto os contaré detalladamente cómo funciona, pero por ahora te adelanto que si te apuntas recibirás:

 • Descuentos y promociones exclusivas de la tienda online.
 • Serás el primero en saber cuando hago un sorteo por cualquier vía, y si decides participar y estás suscrito recibirás automáticamente doble participación.
 • Recibirás no sólo noticias mías sino también información interesante, inspiración y muchas cosas más.
 • Para empezar será trimestral (excepto si hay algún sorteo por medio, que avisaré al momento en que se haga) así que no te preocupes que no te bombardearé con correos! Y si en algún momento quieres dejar de recibir la newsletter, te podrás dar de baja fácilmente.

Te animas?

I am preparing a newsletter full of surprises! Soon I will tell you in detail how it will work, but for now I can tell you that if you sign up you will receive:

 • Discounts and exclusive promotions of the online store.
 • You will be the first to know when I make a giveaway, and if you decide to participate and you are subscribed you will automatically receive double participation.
 • You will receive not only news about what I’m doing but also interesting information, inspiration and many other things.
 • At the beginning it will be every three months (except if there is a giveaway in between, which I will notify when it is done) so don’t worry: I won’t collapse your inbox! And if at any time you want to stop receiving the newsletter, you can easily unsubscribe.

Would you like to join us?