Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor d’Alba Domingo Basora tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.
Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
Alba Domingo Basora no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.
Alba Domingo Basora no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.