The perception of the self

“The perception of the self” és un llibre d’artista de tirada molt limitada. És un llibre completament negre, que busca reflexionar sobre com ens percebem a nosaltres mateixos: des del més concret i tangible fins a l’idea més abstracte i allò que desconeixem. Les pàgines interiors estan retallades a mà i l’enquadernació s’ha fet a Fundació Topromi.